درباره ما


خانم مریم نگهداری از سال ۱۳۷۷ تا کنون در عرصه کارهای هنری فعالیت دارند. ایشان غیر از دوره هایی که در ایران نزد اساتید گذرانده اند، در دوره های معتبر هنری کشور ژاپن نیز شرکت کرده و دارای مدارک بین المللی در رشته های زیر هستند:

  • Clay arts
  • Decoupage
  • Tile mosaic
  • Shippo
  • ۳D
  • Stained glass
  • Doll making
  • Metal embossing
  • Sospeso trasparente

به دلیل نزدیکی فرهنگی ایران و ژاپن، سبکهای هنری و شیوه های اجرایی آنها که در نمایشگاههای مختلف ایشان در ایران و ژاپن ارائه گردیده، مورد استقبال عموم قرار گرفته است.

خانم نگهداری اقدام به برگزاری کلاسها و دورهای مختلف نموده اند و در گالری هنری مریم مشغول به فعالیت می باشند.